Dagens Løsensord

Ligesom den nye himmel og den nye jord, som jeg skaber, skal bestå for mit ansigt, siger Herren, sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå.
Esajas' Bog 66,22

Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget.
Matthæusevangeliet 8,11

10 dec 22