Dagens Løsensord

Gud, vær ikke tavs, vær ikke stum og stille, Gud! Se, dine fjender larmer, dine modstandere løfter hovedet.
Salmernes Bog 83,2–3

Zakarias sagde: Israels Gud tilsvor vor fader Abraham denne ed: at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage.
Lukasevangeliet 1,73–75

24 jun 17