Dagens Løsensord

Den, der ringeagter sin næste, er en synder, lykkelig den, der forbarmer sig over hjælpeløse.
Ordsprogenes Bog 14,21

Se til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle.
Første Thessalonikerbrev 5,15

23 maj 17